Xử lý nước thải, khí thải xi mạ được coi là trọng yếu trong ngành công nghiệp xi mạ, xử lý bề mặt kim loại. Giúp cải thiện môi trường làm việc và môi trường sống tốt hơn

Công ty chúng tôi cung cấp 2 loại hình xử lý chính trong công nghiệp xi mạ, xử lý bề mặt:

  1. Xử lý nước thải

  2. Xử lý khí thải